ADATVÉDELMI ÉS COOKIE-KRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEK

Ez az Adatvédelmi szabályzat a Dulov LTD, 299a Bethnal Green Road,E2 6AH London, UK, e-mail: info@hu.biostilevita.com, telefon: (+386) 041610598 a weboldalunk használata során gyűjtött adatok gyűjtésére, felhasználására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó irányelveit írja le (https://hu.biostilevita.com/). A Szolgáltatás elérésével vagy használatával Ön hozzájárul adatainak a jelen Adatvédelmi szabályzattal összhangban történő gyűjtéséhez, felhasználásához és nyilvánosságra hozatalához. Ha nem ért egyet, ne férjen hozzá a Szolgáltatáshoz, és ne használja azt.

A jelen Adatvédelmi szabályzatot bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk, és a módosított adatvédelmi irányelveket közzétesszük a Szolgáltatáson. A módosított szabályzat a módosított Szolgáltatási szabályzat közzétételétől számított 180 nap elteltével lép hatályba, és a Szolgáltatáshoz való folyamatos hozzáférés vagy annak használata ezen időszak után a módosított Adatvédelmi szabályzat elfogadását jelenti. Ezért azt javasoljuk, hogy időről időre tekintse át ezt az oldalt

 1. Az általunk gyűjtött adatok:

A következő személyes adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel Önről:

 1. Név és vezetéknév
  1. E-mail
  1. Sejtes
  1. Cím
  1. Fizetési információk
 2. Hogyan gyűjtjük az Ön adatait:

Az alábbiak szerint gyűjtünk/kapunk Önről adatokat:

 1. Amikor kitölt egy regisztrációs űrlapot, vagy más módon személyes adatokat ad meg
  1. Interakció a weboldallal
  1. Nyilvános forrásokból
 2. Hogyan használjuk fel az Ön adatait:

Az Önről gyűjtött információkat a következő célokra használjuk fel:

 1. Marketing/promóció
  1. Fiók létrehozása
  1. Ajánlások
  1. Magatartás ÁSZF
  1. Fizetési folyamat
  1. Támogat
  1. Adminisztrációs információk
  1. Vevői rendelések kezelése
  1. Számviteli menedzsment

Ha az Ön adatait bármilyen más célra kívánjuk felhasználni, akkor az Ön hozzájárulását kérjük, és csak a hozzájárulásának kézhezvétele után használjuk fel az adatait, és ezért csak arra a célra (célokra), amelyekhez hozzájárulunk, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik.

 • Hogyan osztjuk meg az Ön adatait:

Az Ön beleegyezése nélkül nem adjuk át személyes adatait harmadik feleknek, kivéve az alábbiakban ismertetett korlátozott körülmények között:

 1. Analytics
  1. Adatgyűjtés és -feldolgozás

Az ilyen harmadik felektől megköveteljük, hogy az általunk nekik továbbított személyes adatokat csak arra a célra használják fel, amelyre azokat továbbították, és ne őrizzék meg azokat hosszabb ideig, mint amennyi az adott cél teljesítéséhez szükséges.

Az Ön személyes adatait a következők érdekében is kiadhatjuk: (1) az alkalmazandó törvényeknek, rendeleteknek, bírósági végzéseknek vagy más jogi eljárásoknak való megfelelés érdekében; (2) a velünk kötött megállapodások érvényesítése, beleértve a jelen Adatvédelmi szabályzatot is; vagy (3) olyan állítások megválaszolása, amelyek szerint a Szolgáltatás használata sérti mások jogait. Ha a Szolgáltatást vagy cégünket összevonják vagy felvásárolják egy másik vállalattal, az Ön adatai az új tulajdonosnak átadott eszközök közé tartoznak

 • Az Ön adatainak megőrzése:

Az Ön személyes adatait 90 naptól 2 évig őrizzük meg magunknál, miután a felhasználók bezárták fiókjukat, vagy ameddig szükséges ahhoz, hogy teljesítsük azokat a célokat, amelyekre azokat gyűjtöttük, a jelen Adatvédelmi szabályzatban részletezettek szerint. Előfordulhat, hogy bizonyos információkat hosszabb ideig kell megőriznünk, például a nyilvántartások/jelentések megőrzését az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően vagy más jogos okokból, például törvényes jogok érvényesítése, csalásmegelőzés stb. A fennmaradó névtelen információk és összesített információk, amelyek közül egyik sem azonosítja Önt (közvetlenül vagy közvetve), határozatlan ideig megőrizhetők.

 • I tuoi diritti:

Az alkalmazandó jogszabályoktól függően Önnek joga lehet személyes adataihoz hozzáférni és azokat helyesbíteni vagy törölni, vagy másolatot kapni személyes adatairól, korlátozni vagy kifogásolni az adatok aktív feldolgozását, kérheti tőlünk, hogy személyes adatait megosszuk (átadjuk) egy másik szervezetnek, visszavonja az adatai feldolgozásához adott hozzájárulását, a jogi hatóságnál történő panasztétel joga és minden egyéb olyan jog, amely az alkalmazandó jogszabályok szerint releváns lehet. E jogok gyakorlásához írjon nekünk a info@hu.biostilevita.com címre. Kérésére a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően válaszolunk.

Leiratkozhat a közvetlen marketingkommunikációról vagy a profilalkotásról, amelyet marketing célokra folytatunk, ha ír nekünk a info@hu.biostilevita.com.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha nem engedélyezi számunkra a kért személyes adatok gyűjtését vagy feldolgozását, vagy visszavonja a kért célokra történő feldolgozáshoz való hozzájárulását, akkor előfordulhat, hogy nem tudja elérni vagy használni azokat a szolgáltatásokat, amelyekhez az adatait kérték.

 • Sütik stb.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan használjuk fel ezeket, és milyen választási lehetőségei vannak ezekkel a nyomkövető technológiákkal kapcsolatban, kérjük, olvassa el a Cookie-kra vonatkozó irányelveinket. –Cookie-kra vonatkozó szabályzat.

 • Biztonság:

Az Ön adatainak biztonsága fontos számunkra, és ésszerű biztonsági intézkedéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az ellenőrzésünk alatt álló adatainak elvesztését, visszaélését vagy jogosulatlan módosítását. Tekintettel azonban a benne rejlő kockázatokra, nem tudjuk garantálni az abszolút biztonságot, és ennek megfelelően nem tudjuk garantálni vagy garantálni az Ön által nekünk továbbított információk biztonságát, és ezt saját felelősségére teszi.

 • Panasztételi/adatvédelmi tisztviselő:

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van a nálunk rendelkezésre álló információk feldolgozásával kapcsolatban, küldjön e-mailt panaszkezelési tisztviselőnknek a Dulov LTD, 299a Bethnal Green Road,E2 6AH London, UK  címre, e-mailben: info@hu.biostilevita.com. Aggályait az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kezeljük